Header
Header
Header
Header
 

Marjan van den Blink

oprichter sense2know
procesbegeleider en opleider


In mijn loopbaan als senior re-integratieadviseur en projectmanager werd mij steeds duidelijker dat - als mensen in extreme werk- en levenssituaties terecht komen - de voortdurende focus op problemen en spanningen niet helpt. Juist als je dan ruimte weet te maken kan er veel levensenergie vrij komen.
Ieder mens heeft iets van binnen dat springlevend en levenslustig is. Dat is je kern. Als je die opzoekt openen zich direct andere perspectieven.

Die gedachte is toch niet nieuw?
Nee zeker niet. Filosofen schrijven er al eeuwen over. Ik wil dat denken omzetten in actief handelen en heb een workshop ontwikkeld waarin je je kern daadwerkelijk gaat leven. Het is een eenvoudig model waar iedereen mee uit de voeten kan. Het gaat over innerlijk leiderschap. Hoe zet je het diepe weten van jezelf aan het stuur van je bestaan.

Wat maakt deze methode anders dan wat er al is?
Het is geen verandertraject. Je hoeft niet een to do lijstje te maken wat je moet doen en bij de les houdt. Je ontdekt wat het is om te gaan leven wie je bent, waardoor je kern je hele persoonlijkheid doorgloeit. Ik geef deze workshop al jaren aan bedrijven, managers en professionals. Maar ook aan groepen en personen die in moeilijke levens-omstandigheden terecht komen. Het werkt voor iedereen. Je voelt vrijwel direct: dit gaat over mij.

Wat is de essentie?
Dat iedereen zichzelf herkent. Het mooiste in jou wordt aangezet. Dat wordt ook door anderen gezien en erkend. Tiijdens de gesprekken weet je meteen of je er voor wilt kiezen of niet. In je kern heb je geen aarzeling. Je wilt alleen vooruitbewegen, achter je laten wat je tegenhoudt.

Hoe kun je meedoen?
Als individueel persoon, met een vriendengroep of familie, met een team of zelfs met een hele organisatie. Je gaat lichtvoetig, met humor en liefde naar jezelf kijken. Je krijgt duidelijk wie je bent en hoe verschillende spanningen je bij jezelf weghalen. Je onderkent steeds sneller dat bepaalde spanningen in een patroon elke keer terugkeren en hoe je er anders mee om kunt gaan. Je laat je er niet meer door triggeren doordat je steeds beter bij je kern blijft. Daar - in jezelf - zit je meest betrouwbare plek.

Hoe ben jij als procesbegeleider?
Ik ben vrolijk en laconiek, pittig en betrokken. Met elkaar worden we steeds meer nieuwsgierig naar onszelf. Ik verhelder en stem steeds weer af op het mooiste in de ander. Dat gebeurt zonder enige afhankelijkheid.
Er hoeft niets. Er wordt niet gestuurd. Iedereen maakt elk moment zijn eigen keuze iets te doen, te zeggen of te laten.

Wat is precies je werkwijze?
De kern van ieder mens is al aanwezig. Daarom is er in de gesprekken een gelijkwaardige positie. Je weet namelijk zelf wanneer je op zijn best bent.
In dit proces ga je uit van wie je bent en wil je dat zichtbaar laten worden. We gaan met elkaar op zoek naar de momenten dat je helemaal jezelf kon zijn. Waar dat door kwam. Het wordt je steeds meer duidelijk waardoor en wanneer je dat laat overschaduwen, je aanpast, jezelf verliest.
Als je je kern - dat puur eigene - leidend laat zijn in je denken en doen, ervaar je dat je dan op zijn best bent. Voor je zelf, voor je omgeving en voor wat je wilt bereiken. Waarom zou je dan zo niet gaan leven?

Wat kun je er mee in werksituaties?
Werken vanuit je kern betekent innerlijk leiderschap, verantwoordelijkheid nemen en resultaten boeken. Onder alle omstandigheden blijf je ontspannen jezelf. Je laat je niet meer wegzetten en stelt vragen die er toe doen. Je omgeving wordt nieuwsgierig en gaat meebewegen. Als vanzelf besef je dat je Agile werkt.

 
Marjan